Top การบริหารสินค้าคงเหลือ Update New

You are viewing this post: Top การบริหารสินค้าคงเหลือ Update New

โปรดดูบทความหัวข้อ การบริหารสินค้าคงเหลือ

Table of Contents

การบริหารสินค้าคงเหลือ คืออะไร | Prosoft ERP New

การบริหารสินค้าคงเหลือ คืออะไร … จดบันทึกสินค้าเข้า-ออก การควบคุมให้มีสินค้าคงเหลือในปริมาณที่เหมาะสม มีระเบียบ เพื่อให้ …

See also  Best Choice สาย lan ซื้อ ที่ไหน New Update

+ ดูบทความโดยละเอียดที่นี่

FI212 การบริหารสินค้าคงเหลือ 2022 การบริหารสินค้าคงเหลือ

ชมวิดีโอด้านล่าง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อ การบริหารสินค้าคงเหลือ

FI212 การบริหารสินค้าคงเหลือ\n\nID: 1590101018 \nน.ส.รัชฎาภรณ์ อาวุธ เลขที่ 49\n\nID: 1590102891 \nน.ส. ภัทรนันท์ สพานรัตน์ เลขที่ 67

การบริหารสินค้าคงเหลือ ภาพบางส่วนในหัวข้อ

การบริหารสินค้าคงเหลือ 2022 FI212 การบริหารสินค้าคงเหลือ
FI212 การบริหารสินค้าคงเหลือ การบริหารสินค้าคงเหลือ Update 2022

ระบบบริหารสินค้าคงเหลือ – SLD Academy Update

Đang cập nhật

+ ดูเพิ่มเติมที่นี่

[FINAL] FIN #EP 2 บทที่7 การบริหารสินค้าคงคลัง 2022 Update การบริหารสินค้าคงเหลือ

ชมวิดีโอด้านล่าง

ดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในหัวข้อ การบริหารสินค้าคงเหลือ

บทที่7 เกี่ยวกับ การสั่งซื้อประหยัด\nสอบถามเพิ่มเติมได้ที่\nFB : https://www.facebook.com/s.aunahaka

การบริหารสินค้าคงเหลือ ภาพบางส่วนในหัวข้อ

การบริหารสินค้าคงเหลือ 2022 New [FINAL] FIN #EP 2 บทที่7 การบริหารสินค้าคงคลัง
[FINAL] FIN #EP 2 บทที่7 การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารสินค้าคงเหลือ New

บทที่ 5 ระบบบริหารสินค้าคงเหลือ – SLD Academy Update 2022

สินค้าคงเหลือ คือ ทบทวนการกำหนดค่าเริ่มระบบ (เพิ่มเติม) การบันทึกราคาสินค้าชุด การบันทึกตัดยอดสินค้าสำเร็จรูปเพื่อนำไป …

+ ดูบทความโดยละเอียดที่นี่

การเงินธุรกิจ เรื่องการบริหารสินค้าคงเหลือ New 2022 การบริหารสินค้าคงเหลือ

ดูวีดีโอ

อัพเดทใหม่ในหัวข้อ การบริหารสินค้าคงเหลือ

การบริหารสินค้าคงเหลือ ภาพบางส่วนในหัวข้อ

การบริหารสินค้าคงเหลือ New การเงินธุรกิจ เรื่องการบริหารสินค้าคงเหลือ
การเงินธุรกิจ เรื่องการบริหารสินค้าคงเหลือ การบริหารสินค้าคงเหลือ 2022 New

การบริหารสินค้าคงคลัง คืออะไร (สำคัญเป็นอย่างมาก) – Thai … New

Đang cập nhật

+ ดูรายละเอียดที่นี่

แนะนำ หลักสูตร \”การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ\” Update 2022 การบริหารสินค้าคงเหลือ

ชมวิดีโอด้านล่าง

ข้อมูลใหม่ในหัวข้อ การบริหารสินค้าคงเหลือ

หลักสูตร\n“การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ”\n(Warehouse Management and Inventory Control)\n\n การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบและตรวจนับ การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในส่วนขาเข้า (inbound) รวมถึง การหยิบสินค้า ตรวจสอบ และจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขายตามคำสั่งซื้อของลูกค้าในส่วนขาออก (Outbound) เป้าหมายหลักในการบริหารและดำเนินการจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดระบบที่ดี มีประสิทธิภาพและคุ้มกับการลงทุน รวมถึงการควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย การป้องกันและลดการสูญเสียจากการดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่คลังสินค้า การจัดการคลังสินค้าจึงนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งในโซ่อุปทาน\n\nการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ำสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ โดยปัจจัยนำเข้าของกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและวัสดุต่างๆ ที่เรียกรวมกันว่าสินค้าคงคลัง ต้นทุนสินค้าคงคลังเป็นต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนั้นการจัดการสินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่สามารถมีสินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อการความต้องการของลูกค้าเสมอ เพื่อสร้างยอดขายและรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้โดยสามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงด้วย\n\n ดังนั้นการจัดการคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงคลังจึงเป็นสิ่งจำเป็นและต้องทำร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถป้อนวัตถุดิบให้กับสายการผลิตได้อย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตและส่งมอบสินค้าได้ทันตามเป้าหมายที่กำหนด ในขณะที่คลังสินค้ามีปริมาณสินค้าวัตถุดิบในจำนวนที่เหมาะสม ไม่มากและน้อยจนเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาด้านการผลิตซึ่งจะทำให้ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังต่ำอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผลดำเนินการทางธุรกิจดีขึ้น พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีกำไรมากขึ้น สามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วและเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่คลังสินค้าขนาดใหญ่อีกต่อไป รวมถึงปัญหาการดำเนินการต่างๆภายในคลังสินค้าลดลง\n\nวัตถุประสงค์\n1. เพื่อสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถควบคุมและเพิ่มความรวดเร็วในการการทำกิจกรรมต่างๆภายในคลังสินค้า\n2. เพื่อลดต้นทุนและพื้นที่การจัดการปริมาณสินค้าคงคลังจำนวนมาก\n3. เพื่อสามารถจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ\n4. เพื่อสามารถทราบข้อมูลสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง\n5. เพื่อเพิ่มรอบการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังได้มากขึ้น สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่คลังสินค้า\n\nเนื้อหาของหลักสูตร\n1. การบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ\n- การบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ\n- การจัดพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การวางผังของคลังสินค้าและการจัดการการไหล/ \n การเคลื่อนไหวของสินค้าอย่างรวดเร็ว\n – ตรวจนับสินค้าและเทคนิคการดำเนินงาน (Cycle Count Inventory)\n – ดัชนีวัดประสิทธิภาพการทำงานของคลังสินค้า\n – การวัดผลการปฏิบัติงานของคลังสินค้า\n – เทคนิคด้านคลังสินค้าที่ควรรู้ \n2. การควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ\n – การจัดการและบริหารต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ\n- วิธีการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้ลดลงอย่างเหมาะสม\n- Economic Order Quantity (EOQ) การสั่งซื้อที่ประหยัด\n- การกำหนดค่า Safety Stock และรอบการสั่งซื้อที่เหมาะสม\n- การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า (Customer Demand Forecasting) \n- การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบ Lean (Lean Purchasing \u0026 Procurement)\n- กลยุทธ์กการลดต้นทุนสินค้าคงคลัง\n3. การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังแบบ ABC\n- การแบ่งกลุ่มสินค้าตามหลักการ Pareto \n- การตรวจนับสินค้าตามรอบระยะเวลา \n- การกำหนดปริมาณสินค้าคงคลัง Type A, B และ C \n- การวางแผนการลดปริมาณสินค้าคงคลัง \n4. เครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้า\n- การใช้ Barcode \u0026 RFID ในการบ่งบอกสินค้า \n- การใช้ระบบ WMS (Warehouse Management System)\n5. กรณีศึกษา การลดต้นทุนการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างได้ผล\n- การใช้ระบบ Pick face เพื่อการหยิบสินค้า \n- การใช้ระบบ Lean Warehousing กับการบริหารจัดการคลังสินค้า\n\nกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร\n\nวิทยากร อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์ ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์\nสนใจสมัครเรียนคอร์สนี้ได้ที่ https://edumall.co.th/warehousemanagementandinventorycontrol-course.html

See also  Top อยาก มี เว็บไซต์ เป็น ของ ตัว เอง Update
See also  Best เรียน ปริญญา โท ที่ไหน ดี pantip Update New

การบริหารสินค้าคงเหลือ ภาพบางส่วนในหัวข้อ

การบริหารสินค้าคงเหลือ New Update แนะนำ หลักสูตร \
แนะนำ หลักสูตร \”การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ\” การบริหารสินค้าคงเหลือ Update New

การบริหารสินค้าคงคลัง อัปเดต

Đang cập nhật

+ ดูบทความโดยละเอียดที่นี่

หัวข้อที่ 08 การลดต้นทุนธุรกิจด้วยการบริหารสินค้าคงคลัง ช่วงที่ 1 2022 New การบริหารสินค้าคงเหลือ

ดูวีดีโอ

อัพเดทใหม่ในหัวข้อ การบริหารสินค้าคงเหลือ

กิจกรรมเตรียมความพร้อม SMEs ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม\nหัวข้อ : การลดต้นทุนธุรกิจด้วยการบริหารสินค้าคงคลัง\n\nFB : https://www.facebook.com/LogisticsFan…\nกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม https://dol.dip.go.th/

การบริหารสินค้าคงเหลือ ภาพบางส่วนในหัวข้อ

การบริหารสินค้าคงเหลือ Update หัวข้อที่ 08 การลดต้นทุนธุรกิจด้วยการบริหารสินค้าคงคลัง ช่วงที่ 1
หัวข้อที่ 08 การลดต้นทุนธุรกิจด้วยการบริหารสินค้าคงคลัง ช่วงที่ 1 การบริหารสินค้าคงเหลือ Update New

บทที่ 1 การบริหารสินค้าคงคลัง Update New

องค์ประกอบในการบริหารสินค้าคงคลัง (ต่อ) 4. ระบบการควบคุมสินค้า ผลิตครั้งละเท่าไร เมื่อไร , สั่งซื้อครั้งละเท่าไร เมื่อไร 5.

+ ดูรายละเอียดที่นี่

การบริหารสินค้าคงคลัง | การเงินธุรกิจ 2022 New การบริหารสินค้าคงเหลือ

ชมวิดีโอด้านล่าง

ข้อมูลใหม่ในหัวข้อ การบริหารสินค้าคงเหลือ

การบริหารสินค้าคงคลัง | การเงินธุรกิจ | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ\nจัดทำโดย \nเฌอมาลย์ ผลละออ 1580100772 เลขที่ 20\nเจตวุฒิ ศุภทรัพย์ 1580102992 เลขที่ 21\nอุไรวรรณ เปลี่ยนไธสง 1580103354 เลขที่24\nพจมาน บุตรรักษ์ 1580103446 เลขที่ 25\nกฤษฎา จันทร์ทิน 1580103495 เลขที่ 26\nชณภัทร อักษรปรีชานนท์ 1580206603 เลขที่ 32\nอรรถพล สมัยกลาง 1580206611 เลขที่ 33 \nปกครอง ปักครึก 1580211546 เลขที่ 39\nกลุ่ม 1011 \nภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559

การบริหารสินค้าคงเหลือ ภาพบางส่วนในหัวข้อ

การบริหารสินค้าคงเหลือ New Update การบริหารสินค้าคงคลัง | การเงินธุรกิจ
การบริหารสินค้าคงคลัง | การเงินธุรกิจ การบริหารสินค้าคงเหลือ New

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อ การบริหารสินค้าคงเหลือ

Đang cập nhật

ค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การบริหารสินค้าคงเหลือ

Đang cập nhật

คุณเพิ่งดูหัวข้อกระทู้ การบริหารสินค้าคงเหลือ

Articles compiled by Bangkokbikethailandchallenge.com. See more articles in category: MMO

Leave a Comment